Rozdiel medzi APRS formátom a najčastejšie používaným GPS formátom:
APRS šírka (lat): ddmm.mmN / ddmm.mmS (3521.64N / 1029.35S)
GPS šírka (lat):   dd.dddd / -dd.dddd (35.3607 / -10.4891)
 
APRS dĺžka (lon): dddmm.mmE /  dddmm.mmW (13843.65E / 13839.06W)
GPS dĺžka (lon):   ddd.dddd-ddd.dddd (138.7275 / -138.6510)
 
Konverzia súradníc:
Súradnice sa dajú skopírovať z mapy, ktorá sa otvorí v samostatnom okne.
Taktiež sa dajú vložiť ručne, oddelené medzerou (lat lon).
 
APRS šírka (lat): 
APRS dĺžka (lon):
 
Použitie mapy:
  • pri načítaní, alebo obnovení sa pokúsi zistiť polohu a vycentrovať mapu (geolokácia pre stránku musí byť povolená)
  • vrstva mapy sa dá prepnúť na inú vrstvu cez tlačidlo vpravo hore
  • OSM (OpenStreetMap) vrstva umožňuje najväčšie priblíženie, preto je najvhodnejšia na zistenie presnejších súradníc
  • bod z ktorého chceme zistiť súradnice posúvaním mapy umiestnime do stredového kríža
  • kliknutím na pravé tlačidlo myši (na telefóne dlhé podržanie) hocikde na mapu sa nám zobrazia súradnice stredu mapy
  • súradnice skopírujeme a vložíme do formulára na tejto stránke
  • vľavo hore pod tlačidlami ➕➖ sa nachádzajú tlačidlá nástroja na meranie vzdialenosti
 
73, Juraj/OM1AMJ